Welkom op de raadpleegomgeving van Kampenhout

Op deze website kan je de openbare agenda, de openbare beslissingen en de openbare notulen van het lokaal bestuur terugvinden.

Informatie van de onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd:

  • gemeenteraad (GR) (agenda, besluitenlijst, notulen)
  • college van burgemeester en schepenen (CBS) (besluitenlijst)
  • raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) (agenda, besluitenlijst, notulen)
  • vast bureau (VB) (besluitenlijst)
  • burgemeester (BB) (besluitenlijst)

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de pagina voor het zoeken. (rechtsboven deze pagina)

Livestream

De openbare zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden live uitgezonden op YouTube.

De link naar YouTube wordt 8 kalenderdagen voor de zitting bekendgemaakt op onze website en sociale media.

Herbekijk afgelopen raadszittingen hier: https://www.kampenhout.be/herbekijk-gemeenteraad-rmw

Reglementen en verordeningen

De reglementen en verordeningen van bovenstaande organen vind je terug op deze pagina's van onze website: https://www.kampenhout.be/bekendmakingen

Beleidsdocumenten

De beleidsdocumenten (meerjarenplannen, budgetten, beheersovereenkomsten, deontologische codes…) zijn tevens beschikbaar op de website van het lokaal bestuur.

Niet gevonden wat je zoekt?

Indien je het gewenste document (beslissing, vergunning, overeenkomst, notulen,...) niet terugvindt, kan je dit steeds opvragen via ons formulier op: Openbaarheid van bestuur - Gemeente Kampenhout.

Indien je het niet eens bent met een beslissing, kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Voor hulp of extra informatie kan je ons contacteren via info@kampenhout.be.